ממשיך לנסוע (2006) השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעין לא סלול, לא תמיד מסומן השביל הזה מתחיל כאן. חוצה את העיר עולה על ההר ממשיך על הים ממשיך גם מחר חותך באויר, בין הבתים יוצא אל האור, אל חיים חדשים. לך עליו, עלה עליו עכשיו לך עליו, עלה עליו עכשיו מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך מרחוק נדלק אור אל תסטה כדי שתוכל לחזור. השיר הזה מתחיל כאן כחול על הדף הלבן לא גמור, לא תמיד מכוון השיר הזה מתחיל כאן. חוצה את העיר עולה על ההר ממשיך על הים ממשיך גם מחר חותך באויר, בין אנשים יוצא אל האור, אל חיים חדשים. לך עליו…