Telegram app
ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו – עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים

לירושלים יש כח מיוחד, מאחד ומחבר.זו כוחה של שירה, שהיא פורצת את חומות הלב והנשמה.

לקראת יום חגה של בירתנו הקדושה, עיר הנצח ירושלים, איצלה וקובי יוצרים חיבורים, מתוך אותו שיח עמוק של הנשמה, השירה המשותפת, המרגשת והמחברת. מחדשים במחרוזת את הקלאסיקות של ירושלים.

הקליפ שהופק בחסות עיריית ירושלים מעניק צבע חדש ומיוחד לשירים שכל כך מזוהים עם בירת הנצח של עם ישראל.
דרך השירה, תחושת האחדות והחיבור לגוונים המיוחדים בעם האהוב שלנו מקבלים משמעות ותוקף בימים של מלחמה על הבית, מכח התפילה הכנה ושירת הלב, יחד ננצח💪⚔️

שנזכה שאכן כל הניגונים כולם יעלו לרצון טוב, וקול ניגון חדש-ישן ישמע מהיכלו במהרה בימינו.
ה’ עוז לעמו יתן ה’ יברך את עמו בשלום.