כפיר שכח ללמוד למבחן במתמטיקה, הוא חייב לעבור אותו כדי לעלות על רכבת הרים חדשה. האם יעתיק מחברו? סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו לבבל. שדרך, מישך ועבדנגו קיבלו החלטה אמיצה ולא השתחוו לאלילים