Telegram app
הוריה של נוי היו מעורבים בתאונה, וביקשו ממנה להזעיק עזרה. מה היא תעשה? סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו לפגוש את גדעון, שמתחבא מאויבי ישראל. שימו לב לשינוי שחל בו – מפחדן הפך למצביא שמציית לאלוהים כשאחרים אינם. הילדים ילמדו איך מגלים אומץ מול אתגר.

קישורים לעמודים שלנו:
https://www.facebook.com/superbookIsrael
https://www.instagram.com/superbook_israel/
יצירת קשר איתנו במסנג׳ר 👇🏼
m.me/superbookIsrael