ליצירות נוספות מוזמנים לעקוב:
https://www.facebook.com/maor.sabag.18
https://www.instagram.com/maorsabagg
https://www.maorsabag.co.il

גיבור של אמא | תפילת האימהות | חרבות ברזל
Mom’s Hero – The Mothers’ Prayer

להצלחת עם ישראל ע”י תפילת כל האמהות על ילדיהם
לעילוי נשמת הקדושים, להחזרת החטופים ושלומם של חיילי ישראל.

בשילוב קטעים מתוך “תפילת האמהות”.

For the success of the people of Israel through the prayer of all mothers for their children
For the elevation of the souls of the saints, for the return of the abducted and the well-being of the soldiers of Israel.

מילים ולחן: משה פרץ
ביצוע: חגית יאסו
עיבוד מחודש: מאור סבג

Words and music: Moshe Peretz
Performed by: Hagit Yaso
New arrangement: Maor Sabag

.”Incorporating segments from “The Mothers’ Prayer”.