מאלבום הבכורה של דויד ברוזה – דויד ברוזה
אשר יצא בשנת” 1980
מילים ולחן: דויד ברוזה