מילים: רבי אברהם דנציגר (תק”ח – תק”פ, 1748 – 1820)
מתוך הקדמת המחבר לספר “חוכמת אדם” בו הוא מסביר כיצד כתב את ספריו והגיע לגדולה בתורה אף שכל חייו נאלץ לעבוד במסחר לפרנסתו
לחן: אהרן רזאל
מתוך האלבום “קבעתי את מושבי” (2012)

והנה ידעתי כי יתלחשו עלי:
“הלא זה האיש אשר ידענו בו שהיה מסוחרי ארץ, ותורתו אימתי נעשית?
והתורה העידה, לא מעבר לים היא, שאינה מצויה לא בתגרנים ולא בסחרנים!”
דע לך אחי, כי נסיעתי למרחקים לא היה לקבץ עושר, כי אם לפרנס בני ביתי
וברוך אשר עשה לי הנפש הזה שלא לאהוב ממון מעודי

כי בנסיעתי לדרך – דעתי עליה
ובישיבתי בחנות – דעתי עליה
אפלו בשעת משא ומתן – דעתי עליה
על התורה הקדושה – דעתי עליה

ודע לך אחי כי האיש היהודי, אם יעזוב את התורה ומתרחק ממנה אז גם היא מתרחקת ממנו
אבל אם אין דעתו לעוזבה, רק מחמת אונס אי אפשר לו ללמוד ולדבוק בה,
חס וחלילה שתרחק ממנו, רק שתשב ותצפה עוד אליו

ועלי יעידו שאף בנסיעתי לא מנעתי לקחת עמי גמרא ומשנה ומקרא
וקיימתי בעצמי “אל תעזבה ותצרךָּ”
ו”אף חוכמתי עמדה לי”

כי בנסיעתי לדרך – דעתי עליה
ובישיבתי בחנות – דעתי עליה
אפלו בשעת משא ומתן – דעתי עליה,
על התורה הקדושה – דעתי עליה

***
דף הפייסבוק של אהרן רזאל:
http://goo.gl/mKJ2qq

האתר של אהרן רזאל:
http://aharonrazel.co.il