Telegram app
שיבי קלר: מילים, לחן, שירה, גיטרה קלאסית
עמוס פרידמן: בס
דקל דביר: תופים
יובל סלע: אקוסטיות ותיכנותים
שי פרץ: גיטרות חשמליות
נועם רדלר: קלידים
הפקה מוסיקלית: יובל סלע
טכנאי סאונד: נועם רדלר
הוקלט בלייבלב music
גרפיקה: נעמה סטפנסקי

האש שלי תוקד עד ביאת המשיח
לע״נ קדושי מירון