מילים: בראשית ט”ו ה’; כ”ב י”ז; כ”ח י”ג
לחן: אהרן רזאל
מתוך האלבום “להיות מחובר”

הבט נא השמימה וספור הכוכבים
אם תוכל לספור אותם
כה יהיה זרעך

כחול אשר על שפת הים
כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך

אם תוכל לספור אותם

הארץ אשר אתה עליה
לך אתננה ולזרעך
ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה

אם תוכל לספור אותם
כה יהיה זרעך
דף הפייסבוק של אהרן רזאל:
http://goo.gl/mKJ2qq