Telegram app
שנת 68 לספירה. סוף המרד הגדול נגד הרומאים. תושבי ירושלים דוהרים לקראת אסון צבאי שיביא לחורבן ירושלים ובית המקדש ועלול למחוק את העם היהודי מעל במת ההיסטוריה.
אדם אחד מתבונן קדימה ומבין שחייבים להיערך ליום שאחרי החורבן.
בפעולה אמיצה, רבן יוחנן בן זכאי חומק מירושלים ברגעיה האחרונים ומצליח ליצור בעיר יבנה מרכז רוחני שילכד את העם ויבטיח את המשך קיומו גם אחרי שבית המקדש יעלה בלהבות.