Telegram app
בסיעתא דישמיא, מודים לה’ יתברך על כל הטוב ומתפללים לגאולת עמ”י בקרוב. מתוך המפגש עם הגאולות הפרטיות שאנחנו רואים בעיננו יום יום בבניית הבתים בישראל, נזכה ונראה בגאולת כלל ישראל בקרוב! בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל.

לפרטים ויצירת קשר – אלישיב 0528109903

ניהול והפקה – אלישיב ויצן
הפקה מוזיקלית – יגאל שטטנר


שירה – יאיר כהן
קלידים – יונתן יעקב
גיטרות – יגאל שטטנר
קלרינט – אלישיב ויצן
תופים – נתנאל חדד
כינורות – נדב פאסט
קולות – יהודה יפין, אלחנן משה, אלישיב ויצן, יגאל שטטנר.

הוקלט באולפני שטטנר במגדלים
מיקס ומאסטרינג – יניב בלאס

צילום ועריכה – אולפני אביץ
יח”צ – יהודה יפין 058-651-7833
תודה מיוחדת לאיש הסאונד שלנו מיפרח הפקות מאיר דידי !