ט”ו בשבט חג הנטיעות! כל החברים בשכונה מפתיעים את הדוד יובב ובאים למושב לשתול אצלו עצים. חיפזון מגלה כי השתיל שלו הוא הקטן ביותר, הוא מתאכזב ולא משתתף בנטיעה. הדוד יובב מסביר לו כי מהשתיל הקטן יגדל עץ גדול וחזק.

חיפזון וזהירון לט”ו בשבט עכשיו ב-HOT VOD YOUNG
אתר הבית: http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-10292,00.html