Telegram app
מצגת מושקעת של בני משפחת כהן לצלילי שירו המיוחד של יעקב שוואיקי “ישימך אלוקים” שצולמה בסטודיו אולגד פ”ת. להלל ולשבח שמו של הקב”ה על כל הטוב אשר גמלנו. מיכאל וחיה כהן.