Telegram app
ב’ישיבה כפרית חיצים’ שרים ומאמינים שיראת שמים שייכת לכולם –
בתוך בית המדרש, ומתוכו אל המפגש היומיומי של החיים,
כל מלאכה ופעולה שאנחנו עושים,
נעשה מתוך יראת שמים,
וברצון אמיתי להתקרב אל הקב”ה באמת.

השיר מוקדש לבוגרנו היקר יגל יניב ואחיו הלל הי”ד
יגל האהוב חי חיים מלאי עשייה ופעילות,
והכל מתוך יראת שמים ורצון לקרבת אלוקים.

השירים:
‘ירא שמים’ – שמילי אונגר
https://youtu.be/Rxe3wqzLwPQ?si=Lp5o1rJRZhYJYk5g

‘קרבני אליך’ – נפתלי קמפה
https://youtu.be/YlO8g2WZwe8?si=l_j–m82auHm1B9K

צילום ועריכה: מֶאוֹדִי אֶלְכֵּסְלַסִי
צלם שני: יהודה לביא
הפקה מוזיקלית: יגאל שטטנר
תופים: נחמן פורת
מיקס ומאסטרינג: אבי טל
הקלטת שירה: נתנאל חמו