כוכב של שמחה | יפוש ברכהן
לחן מקורי ומילים :אופיר כהן ויגל אושרי
עיבוד למילים: אסתי ליסיצין ויפוש ברכהן
מיקס :רותי וליס


אתם יודעים מה הדרך הכי טובה להיות בשמחה?

המשפחה הילדים
השבתות המועדים
שיחות עמוקות
שינה רצופה כל הלילה
להתעודד מ2 מילים
לאמר עוד פרק תהילים
חיוך קטן על הדרך והלאה


עוד יבואו ימים טובים
יבוא משיח
עוד יבואו ימים שמחים


גם בשעות החשוכות של הלילה
תמיד יהיה כוכב קטן שידליק בנו את השמחה
את הדרך הביתה
תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה

וכל התפילות יעלו עד למעלה
לא זה לא רחוק הנה הוא כבר בא לנו
עומד על הסוף
יחד כל הפמליה
נצא לקראתו הנה הנה הוא בא


להתחבר לאלוקים
דווקא מתוך כל הסדקים
יש מישהו שתמיד מביט מלמעלה
להאמין ללא פחדים
כי ישראל זה עם מדהים
הכי חזקים שיש לעולם להציע

עוד יבואו ימים טובים….