מילים: חובת התלמידים לרבי מפיאסצ’נה
לחן: אהרן רזאל
מתוך האלבום “להיות מחובר”

ובמידה שתתחברו יחד זה אל זה באהבה
ותצמדנה נפשותיכם להיות אחת ממש
במידה זו גם ה’ אליכם יתחבר
להיות אחת ממשעמוד הפייסבוק של אהרן רזאל:
http://goo.gl/mKJ2qq