חופה , קבלת פנים, בר מצווה, הכנסת ספר תורה וכל סוגי אירועים בהרקדה נפרדת בלבד לכל הארץ ובחו”ל
עמנואל: 0559843743

Chuppa, Coktail, Bar Mitzvah, Hakhanassat Sefer Torah and all types of events in a separate dance only in Israel and around the world.
Emmanuel: +972-55-9843743