שיר הנושא של הדיסק החדש של יעקב שוואקי “ליבי במזרח”

דיסק מזרחי .