Telegram app
מילים: רבי שלמה הלוי אלקבץ
לחן: אהרן רזאל
מתוך האלבום “להיות מחובר”

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

שמור וזכור בדיבור אחד
השמיענו אל המיוחד
ה’ אחד ושמו אחד
לשם ולתפארת ולתהילה

לכה דודי…

לקראת שבת לכו ונלכה
כי היא מקור הברכה
מראש מקדם נסוכה
סוף מעשה במחשבה תחילה

לכה דודי…

מקדש מלך עיר מלוכה
קומי צאי מתוך ההפכה
רב לך שבת בעמק הבכא
והוא יחמול עליך חמלה

התנערי מעפר קומי
לבשי בגדי תפארתך עמי
על יד בן ישי הית הלחמי
קרבה אל נפשי גאלה

בואי בשלום עטרת בעלה
גם בשמחה ובצהלה
תוך אמוני עם סגולה
בואי כלה בואי כלה

לכה דודי…


דף הפייסבוק של אהרן רזאל:
http://goo.gl/mKJ2qq