מילים: אהרן רזאל ואיריס שביט
לחן: אהרן רזאל
מתוך האלבום “להיות מחובר”

לעולם ישכים אדם בבוקר ויאמר לעצמו
העולם יפה כל כך הבוקר והציפורים פה
בן אדם העצבות עולה ביוקר השמחה שבלב היא חינם
אז מודה אני לפניך מלך חי וקיים

לעולם יהא אדם ירא שמים
לעולם יהא לבו צלול כמים

לפעמים יתחיל אדם לשיר כי כך אומר לו ליבו
יום תמים הוא הולך בכל העיר והמנגינה בתוכו
אנשים רואים כמה מאיר הוא ושרים הם איתו
למרומים יעוף איתם הזמר ותישמע תפילתו

לעולם יהא אדם ירא שמים
לעולם יביט אדם אל השמים
לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר כבגלוי
ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו
וישכים ויאמר…

בחייו יוצא אדם לדרך פעמים אין ספור
אם יכאב יאמר תפילת הדרך לא יסוב לאחור
תפילותיו ישאו אותו בדרך כמו על כנף ציפור
אלוקיו ישמור עליו בדרך עד יגע הוא באור

לעולם יהא אדם ירא שמים
לעולם יהא לבו צלול כמים
לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר כבגלוי
ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו
וישכים ויאמר…

ריבון העולמים ואדוני האדונים
לא על צדקותינו אנחנו מפילים
את תחנונינו הרבים
כי על רחמיך הרבים
דף הפייסבוק של אהרן רזאל:
http://goo.gl/mKJ2qq