Telegram app
מנעי קולך מבכי של עידן רייכל
עיבוד – מרב ברנר
בביצוע מיוחד שלנו
עריכה – אפרת ליבי

י”א חשוון יום פטירת רחל אמנו
כמה בכי ותפילות של רחל
על הבנים שישובו לגבולם. מנעי קולך מבכי- הנה אנחנו כאן וכבר ממש מרגישים את הגאולה
תהנו!
באהבה
מלהקת הלל