אז בזמן שאני בחוות עמק דותן הגיע אלי אורי המתוק והציע לי טיול אתונות.
מיד ניצוץ המשיח שבי התעורר והחלטתי לבדוק אם אני הוא ‘האחד’…
תשפטו בעצמכם.