ר’ שמעון והזוג מצידון,
בסיפור נוגע ללב,
מתוך מדרש רבה לשיר השירים.

מעשה – מתוך הדיסק “אבוא ביתך” – מרב ברנר.
קליפ – מתוך הסרט “ואם אין מתה אנכי” – חנה כהן וחנה בלום.