Telegram app

מילים ולחן: משה פרץ דודו אהרון ותמיר צור
מילים:

לא הבנתי

תגיד לי איך עושים שלום (לא הבנתי)
של מי המדינה היום (לא הבנתי)
את מי צריך פה לאהוב (לא הבנתי)

עושה לחיים אז תרים
אני לוחם צדק לא סטלונה
צבוע בכחול לבן אומר די
סמיר שוקרי תנגן לי וביי!!

אבל עכשיו שזה כואב
לא ישברו לנו את הלב
המדינה שלנו כאן נלמד לחיות ביחד
זה הזמן להתפלל שיעזור לנו האל
שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד

לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי
תגיד באיזה צד אתה (לא הבנתי)
אולי פשוט תגיד תודה (לא הבנתי)

צריך ניסים
בוא לא נשתוק עכשיו לתמיד
דבר מהלב תתחיל להנהיג
יש פה אנשים ולא רובוטים

אבל עכשיו כשזה כואב
לא ישברו לנו את הלב
המדינה שלנו כאן נלמד לחיות ביחד
זה הזמן להתפלל שיעזור לנו האל
שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד

לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי
אבל עכשיו כשזה כואב
לא ישברו לנו את הלב
שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד