חבר: אריאל ליכטנשטיין
תודה רבה למשפחת ליכטנשטיין ולמשפחת קרמר מלוד!

מוזיקה:
Monkeys Spinning Monkeys
Kevin MacLeod & Kevin The Monkey