נפגוש את אברהם, שהתמודד עם מבחן אמונה קשה. אברהם צריך להחליט מי חשוב יותר, אלוהים או בנו אהובו, יצחק. לעיתים, החלטה קשה מובילה לשמחה גדולה!


https://superbook.org.il/product/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-2/