סופרבוק לוקח את כפיר, נוי וגיזמו לפגוש את יוסף💫יוסף היה בן אהוב של יעקב שהפך לעבד, אסיר שהפך לשליט במצרים. גם אם החיים מאבדים שליטה, אלוהים חובר את הכול לטובה😃👑


https://www.youtube.com/watch?v=Vaxpu-8m4kw&t=1161s