יעקב מרמה את אביו, גונב מאחיו את הבכורה ובורח. ראו מה קורה כשהם נפגשים שוב. הילדים ילמדו שדרך סליחה אפשר לתקן גם קשרים חסרי תקנה!🍵