סופרבוק לוקח אותם למדבר לפגוש את משה, אהרון ובני ישראל. שימו לב לתוצאות הקשות שנגרמו כי בני ישראל לא צייתו לתורה וגלו איזו אהבה מפגין אלוהים לעמו💦

https://youtu.be/F2P2xF2-gfU