Telegram app

להאזנה ולהורדה:
טלגרם:
🎧 הפלייליסט שלי 🎧
ערוץ הפלייליסט שילווה אותך לכל מקום ובכל זמן. https://t.me/Feelmyplaylist

גוגל דרייב:
https://drive.google.com/folderview?id=1giLK3CdfyPaciVhdZmh6LxDHfv9FTqkl

תודה לבורא עולם!

00:00 פתיח – ניגון תפילה | יגאל שטטנר
00:33 מלוך – אמן הרגש מוטי ויזל וילד הפלא דודי לינקר, מקהלת נשמה
03:10 שערי שמים פתח | זאנוויל ויינברגר & מלכות
05:10 שמע קולינו – ארשת שפתינו – וידע כל פעול | להקת פריילך & מקהלת שירה
08:30 – קדוש אתה ונורא שמך | מוטי ויזל וילד הפלא דודי לינקר
09:35 – חננו ועננו | אלחנן אלפגוט & מנדי וייס ומקהלת מלכות
11:53 קל ארך | מוטי אילוביץ
14:01 מלאכי רחמים – מלך עליון – כפרה | להקת פריילך ומקהלת שירה
17:12 תן כבוד – זכרינו | מוטי גוטליב
23:19 לבוחן לבבות – ניגון וידוי | נפתלי קמפה
27:26 עננו | יידל ורדיגר & יצחק פוקס
30:35 ואני תפילתי – מידת הרחמים מרדכי בן דוד
35:35 שערי דמעות | אברהם פריד
38:14 לבקש רחמים | יואלי קליין $ ארי היל
43:13 מה נאמר | יומי לאווי
45:47 אוי באשעפער רחמים | יוסף משה כהנא
48:40 רחמנא | יענקי דאסקל
52:09 זכרנו לחיים – חב”ד | יצחק לנדאו
54:58 אלו ואלו אברהם מרדכי שווארץ & שלום סאאל
57:31 תהא השעה הזאת | לוי פולקוביץ
59:17 זכור ברית | מוטי שטיינמץ
01:01:34 יחיד | אהרלה סאמעט
01:05:19 כתר מלוכה – בראש השנה | להקת פריילך ומקהלת שירה
01:07:24 אנו עמך – אדיר אדירנו | שלומי דאסקל, מנדי בריל & מקהלת לב
01:09:49 אלול – המלך בשדה | להקת פומפדיתא
01:12:30 מלך | להקת פריילך ומקהלת שירה
01:14:34 השיבנו | מרדכי בן דוד
01:17:59 ביד היוצר | שלומי & יענקי דאסקל להקת סבבה ומקהלת שירה
01:20:23 אבינו מלכנו | להקת פריילך ומקהלת שירה
01:21:57 בהר המוריה | זאנוויל ויינברגר
01:24:34 קולי שמע | שלוימי דאסקל
01:27:02 באין מליץ יושר
01:30:11 לשפוך ליבי כמים | הרב יוסף הכט & לחיים טיש
01:33:32 ביים רבי`ן אויף ראש השנה | דודי קנפלר

שנה טובה ומתוקה!
כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל!