Telegram app
עשיו ויעקב – סיפורו של פיוס

נוי השפריצה על גיזמו מים וגרמה לו לקצר. כפיר טוען שלא יסלח לה. סופרבוק לוקח אותם לפגוש את יעקב ועשו – התאומים היריבים. יעקב מרמה את אביו, גונב מאחיו את הבכורה ובורח. ראו מה קורה כשהם נפגשים שוב. הילדים ילמדו שדרך סליחה אפשר לתקן גם קשרים חסרי תקנה!