Telegram app

הצלחה, ניצחונות, הגשמה, משפחתיות, קדושה. בכל שנה מחדש בפרשה הזו, אנו שומעים שוב את הברכות הנצחיות והיפות האלה. על פרשת בלק ועל המסרים שלה לימינו – בשיעור השבועי של סיון רהב-מאיר