Telegram app

רוב החיים אנחנו בדרך ליעד. מה עושים בתקופות הארוכות עד ששומעים “הגעת ליעד”? איך לנהל את מסעות חיינו? שיעורה השבועי של סיון רהב-מאיר, על פרשת במדבר ועל יום ירושלים