העם צמאים במדבר, מתלוננים למשה, ה’ מצווה את משה לדבר אל הסלע בכדי שיצאו ממנו מים, משה מדבר אך שום דבר לא קורה… מה יעשה משה?
שרה מלמדת את סיפור פרשת חוקת עם פירוש רש”י. שבת שלום.