בפרשה משה מזכיר לנו את רשימת החיות הטהורות
שבת שלום!