Telegram app

השבוע בפרשה אנחנו נפרדים ממנהיגה – מרים הנביאה. מה אפשר ללמוד מסיפור חייה על תקווה ואופטימיות, גם היום? השיעור השבועי של סיון רהב-מאיר, פרשת חוקת