לילה גדול וחשוב לפנינו, ליל הסדר תשפ”ד. רוב ככל היהודים מציינים את הלילה הזו הז, שבו יצאנו ממצרים. זה הלילה שבו הופכים את ההיסטוריה – לביוגרפיה