Telegram app

לאן מובילים אותנו הכבוד והקנאה? איך להימנע ממחלוקות מיותרות? ולמה אנחנו מעדיפים מחמאות על פני ביקורת? השיעור השבועי של סיון רהב-מאיר, פרשת “קורח”. מוזמנים להצטרף, מוזמנים לשתף