מילים: שולחן ערוך אורח חיים סימן א’
לחן: אהרן רזאל
מתוך האלבום “שיר ציון”

שויתי ה’ לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה
ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים
כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו
כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול
ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו
כדיבורו במושב המלך
כל שכן, כשישים האדם אל ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא
אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו
כמו שנאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה’
שויתי ה’ לנגדי תמיד