“הבעל-שם-טוב אומר על הפסוק “כי הנה אויביך ה’ יאבדו” כי כשאדם יודע שה”אויב” שלו הוא בעצם ה’ כי אין עוד מלבדו, אז יתבטל האויב, הלחץ, הבלבול ויתגלה רק טוב. ה’ משפיע פה רק חסד וככל שלאדם יש יותר אמונה והתבודדות הוא יותר רואה את ה’. הוא זוכה לראות את חסד ה’ ולא דין. ובאמת הקב”ה עושה רק טוב, הכל מצוין”.