צדיק, כתמר יפרח,
כארז בלבנון ישגה.
שתולים, בבית יהוה,
בחצרות אלוהינו יפריחו.
עוד, ינובון בשיבה,
דשנים ורעננים יהיו.
להגיד כי-ישר יהוה
צורי ולא-עוולתה בו.