על מדרגות ״שער חולדה״ היו עומדיח הלויים ומפליאים בשירתם כשבית המקדש היה קיים
הפקת הקליפ והפקה מוסיקלית: איציק וייס – זה הקול