מילים ולחן: אהרן רזאל
מתוך האלבום “שיר ציון”

תן לי לדעת רק אותך
כי אין לי עוד דרך מלבדך
ואיך אוכל לשיר
בלי אמונה
אין לי מה לבקש
אתה נותן לי
כל מה שיש
לא מתייאש אתה איתי
אני תפילה

אז אם יש לך בלב תקווה
וגם אש
בוערת נשמתך
ש”כל הנשמה תהלל יה”

אז מה צריך עוד אדם
שקם נופל ושוב קם
הוא לא יכול לברוח
לא יכול לשכוח
כי הנשמה שלו יותר מכל
רוצה היא לשמוח
ומתמלאת היא בכח
להתחבר אל השני באהבה

אתה מראה לי
גם לפעמים כשקצת נדמה לי
שמסתתר אתה ונעלם
אתה בעצם כאן
כמו שמש
אפילו שהיתה היא אמש
מוסתרת בענן
היום היא שוב
זורחת על כולם
אז בואו
נראה איך שהלב שופע
איך שהאור בוקע
וצובע את הכל בטוב

אז מה צריך עוד אדם…