במלאת שנה לפטירת מו”ר הרב דרוקמן זצ”ל התכנסו תלמידי מוסדות הישיבה התיכונית בני”ע “אור עציון” – חטיבת הביניים, הפנימייה הישיבתית, הפנימייה הצבאית ותורת עציון – לשיר לזכרו של הרב.
“תתן אחרית לעמך” – פיוט המיוחס לבית מדרשו של רש”י עם תיקונים לדור הגאולה אותם תיקן מו”ר הרב דרוקמן זצ”ל.