כאן 11 | לזקנים שכבר זנחו את החלומות שלהם מצפה חוויה מיוחדת. ביחד עם הילדים הם הולכים להגשים משאלה ולעשות משהו שנמנעו ממנו לאורך שנים.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *