אהרן רזאל – הולך ללמוד
בשיתוף חברי בית מדרש “תורה והלכה”

• • •

ודרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול
אחת שאלתי מאת ה` שבתי בבית ה` כל ימי חיי

צדיקה אחת היתה בירושלים
זכתה שכל בניה תלמידי חכמים עצומים
פעם שאלו אותה: “סבתא, במה זכית שכל בנייך כשתילי זיתים?”
אמרה: “לו ידעתם כמה התפללתי”
אמרו לה: “אף על פי כן לא כולם זוכים לזה”
אמרה: “התפללתם על בנים וביקשתם עוד דברים הרבה… אני ביקשתי – רק את זה!”

• • •

#אהרןרזאל #הולךללמוד