לָכֶם בְּרָכָה עַד בְּלִי דָי. עד שייבלו שפתותיכם מלומר ׳די׳.

פרוש מסכת שבת לב ע”ב על מלאכי ג׳, י