Telegram app

אתה זוכר את הימים ההם
שלא ראינו כלום בעיניים
שתקנו
שברנו מילים

אתה שואל אותי
“תגידי, נו איך הולך בינתיים
איך בלעדיי ? ״

הזמן שלנו טס
שאלת ״מה תרצי? אתן לך תשמיים״
וכל העושר שקונה את העולם
הוא לא שווה לי את האושר
האושר בעיניים כשאני איתך

מחכה ליום שתתקשר אליי
או שהרמת כבר ידיים
אתה זוכר היית לי עולם
ואיך צעקת מול כולם
״אוהב אותך עד השמיים״
איפה אתה ?

מחכה ליום שניפגש אולי
אתה תתפוס לי תידיים
ואת הלב
הרחוב הזה כואב
מזכיר את הימים כמו שיכורים
נופלים מהרגליים
איפה אתה ?

במכונית זה הלבד
שמלווה אותי
יושב כאן במקומך
הוא לפעמים מושך ת׳הגה לפינה
ורק חלמתי שתגיד לי
אוהב אותך כמו פעם
כמו פעם

מחכה ליום…