זה קלי
לחן ומילים: ארי גולדווג
תרגום לעברית: שרי ישראלי
Composition & Lyrics by Ari Goldwag
Hebrew Translation: Sari Israeli

Feeling like I’m drifting so far now
floating by the planets
and right past all the stars now
I wanna go the greatest distance
but I can only do it
with Hashem’s assistance

מודה אני
I know that He is with me
רבה אמונתך
yeah I know He believes in me

Chorus:
זה קלי
He believes in me
הוא תמיד איתי
Yeah, He’s always with me
זה קלי
I feel His strength in me
הוא תמיד איתי
He’ll never give up on me

לפעמים כשאין לי עוד כח
כבר לא יכול יותר
אני רוצה רק לברוח

מרים את העיניים למעלה
זה אבא, הוא תומך
אומר לי תתקדם הלאה

מודה אני לפניך
יודע שאני לא הולך בלעדיך
רבה אמונתך
אתה מאמין בי בכל מאודך

Bridge:
Sometimes I fall and I get up
cuz sometimes life can be so rough
and then I start to wonder how
I can get up again

but then there’s one thing that I know
when my belief in myself is low
Still Hashem believes in me
He’s always holding my hand

Zeh Keili – Vocal – is a song off the album A Cappella Soul 8.