Live from the Ahavas Shalom dinner Feb. 6, 2016. Ramat Beit Shemesh, Israel.